Zadzwoń teraz
+48 792 240 402

E-mail
profgeo.tarnow@gmail.com

Adres
ul. Słowackiego 33-37 pok 15
33-100 Tarnów

Ustalenie granic działek ewidencjonowanych

Jeżeli nie są Państwo pewni co do przebiegu granic działki lub nie posiadacie wiedzy co do jej przebiegu to firma PROF-GEO wykona dla Państwa procedurę ustalenia granic działek ewidencyjnych.

Ustalenie wykonywane jest w przypadku, gdy brak jest dokumentacji jednoznacznie określającej przebieg granic lub, co ważniejsze dane zawarte w niej nie są wiarygodne.

O czynnościach ustalenia granic należy poinformować właścicieli, użytkowników wieczystych lub osoby władające na zasadach samoistnego posiadania wszystkich nieruchomości sąsiednich.

Zawiadomienie powinno być dostarczone co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem ustalenia granic w terenie.

Sposób ustalenia granic wygląda następująco:

 • ustalenie granic na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek,
 • ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania (jeżeli ten stan nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach zawierających stan prawny nieruchomości).
 • ustalenie przez geodetę po zbadaniu istniejących śladów i znaków granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszystkich dostępnych dokumentów, a także oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

trwała stabilizacja (graniczniki) może nastąpić tylko z inicjatywy i na koszt zainteresowanych i może dotyczyć punktów ustalonych na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

Etapy zlecenia

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • otrzymanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • analiza otrzymanych materiałów,
 • zawiadomienie zainteresowanych o terminie postępowania ustalenia granic na gruncie,
 • ustalenie granic przez geodetę poprzez jej wyznaczenie na gruncie, spisanie odpowiednich protokołów,
 • pomiar granicy,
 • opracowanie operatu technicznego z ustalenie i złożenie go do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • weryfikacja i przyjęcie operatu z ustalenia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,
 • ujawnienie zmian w Ewidencji Gruntów i budynków,
 • zakończenie pracy.
Partner Twoja Grupa Budowlana

2022 Prof GeoTarnów
Usługi geodezyjne Tuchów, Dąbrowa Tarnowska, Pilzno, Dębica, Ciężkowice, Ryglice, Radłów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno