Zadzwoń teraz
+48 792 240 402

E-mail
profgeo.tarnow@gmail.com

Adres
ul. Słowackiego 33-37 pok 15
33-100 Tarnów

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Zgodnie z prawem inwestor ma obowiązek zinwentaryzowania nowo powstalych budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu. Po zakończeniu prac budowlanych należy zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego, w przypadku uzbrojenia terenu ( przyłaczy) pomiar należy wykonać przed zasypaniem ułożonych w  wykopie elementów podziemnych.

Z pomiaru powykonawczego sporządzana jest dokumentacja geodezyjna, która zostaje złożona do Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w celu wprowadzenia nowych danych do zasobu geodezyjnego.

W skład tej dokumentacji wchodzą min. Następujące dokumenty:

1. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej,

2 .Szkic polowy z pomierzonymi punktami,

3. W przypadku nowego budynku

 • karta budynku zawierająca informacje takie jak:
 • numer działki na której znajduje się nowy obiekt,
 • powierzchnia zabudowy,
 • rodzaj budynku(mieszkalny, gospodarczy),

4. W przypadku zmiany użytkowania gruntu wykaz danych ewidencyjnych dotyczący użytków gruntowych na działce, zwykle jest to zmiana stanu dotychczasowego na nowy użytek gruntowy – budowlany

Etapy zlecenia:

 • zlecenie pracy geodecie,
 • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wykonanie pomiaru powykonawczego w terenie,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z uzyskanych pomiarów,
 • złożenie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu wprowadzenia danych do zasobu geodezyjnego,
 • zakończenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, otrzymanie mapy z inwentaryzacji opieczętowanej stosowną klauzulą,
 • przekazanie mapy z inwentaryzacji wraz z szkicem polowym zleceniodawcy,
 • zakończenie pracy.
Partner Twoja Grupa Budowlana

2022 Prof GeoTarnów
Usługi geodezyjne Tuchów, Dąbrowa Tarnowska, Pilzno, Dębica, Ciężkowice, Ryglice, Radłów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno